Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karrieredager 23

UiB karrieredager 2023 - program og presentasjoner

Vi har samlet presentasjonene vi har fra de første karrieredagene her. Lenke til presentasjonene finnes under hver aktivitet.

Hovedinnhold

TIRSDAG 26 SEPTEMBER 

12:00 OPPVARMING/ARBEIDSSTUE - Hvordan bygge CV som tar deg dit du vil?

En kronologisk CV over alt en har gjort og oppnådd er viktig å ha. Ut ifra ønsker om fremtidig karriere kan det være lurt å lage en plan for kompetanser en ønsker å erverve og dokumentere. Er en CV kun retrospektiv, eller kan en bruke den strategisk og planmessig?

Cecilie Nordbotten, seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og innovasjon, UiB.

Link til presentasjonen som ble holdt.

13:00 | ÅPNING ved viserektor Benedicte Carlsen

ARBEIDSLIVET LETTER PÅ SLØRET

Vi har invitert representanter fra privat og offentlig sektor og spør:- Hvordan ser arbeidsgivere på yngre forskeres kompetanse?
- Er yngre forskere selv bevisst den kompetanse de har?

15:00 | KARRIERELABYRINTEN

Gjennom fire ulike stasjoner tar vi deg igjennom øvelser som øker karrierebevissthet, identifisere kompetanser, og viser hvordan analysere jobbannonser og innsalg av deg.

Ledes av Elisabeth Nesheim, Ole Christian Laukli og Kristin Miskov Nodland ved HR-avdelingen.

18:00 | MOTTAKELSE / MINGLING

Både i akademia og arbeidsliv er nettverk viktig. Vi gir deg noen tips før møtet med potensielle arbeidsgivere, nyttige foreninger og andre forskere i en løs og ledig atmosfære. 

Innleder: Mette Bøe Lyngstad er dosent i drama og anvendt teater ved HVL. Hun vil hjelpe oss i gang med mingling og bygge nettverk.

ONSDAG 27 SEPTEMBER

08:30 | FROKOSTSEMINAR - STRATEGIER FOR Å KOMME GJENNOM PUBLISERINGSPROSESSEN.

Universitetsbiblioteket inviterer til frokostseminar om publisering, valg av tidsskrift og ulike roller i fagfellevurdering. 

10:30 | AVSLAG PÅ SØKNADER, OG VEIER FOR Å BYGGE SEG OPP IGJEN.

Vi er vant til å høre om suksesshistorier, men hva med hver gang vi får avslag? Forskerne deler sine erfaringer med den vanskelige prosessen det er å gå gjennom en søknadsskriveprosess – få avslag – og deretter bygge seg opp til å søke igjen. 

12:00 ETTER- OG VIDEREUTDANNING, LIVSLANG LÆRING, I UH-SEKTOR

Planlegging, utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud ved UiB. Hva, hvordan og hvorfor er dette viktig - vi tar dere med i de ulike faser for å skape et nytt tilbud/emne for en litt annen målgruppe.

- Galo J Ausegard, rådgiver UiB Videre og  Kjell Helge Kleppestø, rådgiver UiB Videre

Link til presentasjonen som ble holdt.

13:00 | STIPENDIATERS PLIKTARBEID

  • Hvordan sørger vi for at pliktarbeidet faktisk ruster stipendiater i møte med arbeidsmarkedet?
  • Er det mulig å skreddersy pliktarbeid for hver enkelt kandidat slik at det bidrar til individuell utvikling og kompetanseheving?
  • Og hvem bør ha siste ord når pliktarbeidsoppgaver skal bestemmes? 
  • Stipendiat Mari Lund Eide ved Institutt for fremmedspråk har blant annet laget en egen podcast om formidling som en del av sitt pliktarbeid. I denne seansen inviterer hun postdoktor Ragnhild Gya Institutt for biovitenskap, professor Lise Rakner Institutt for politikk og forvaltning og instituttleder Knut Børve Kjemisk institutt,  til en tverrfakultær samtale om pliktarbeidets rolle, innhold og ambisjoner.

14:30 | INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP VED VESTLANDETS INNOVASJONSSELSKAP  (VIS)

Er du nysgjerrig på å skape din egen jobb? Har du en idé om hva du ønsker å skape en bedrift ut av? Kom og hør på hvordan du kan teste om ideen din kan transformeres til et sted du kan jobbe, uten å ta for mye risiko. Du vil også lære mer om finansieringsmuligheter innenfor tidligfase forsknings- og innovasjonsprosjekter innen akademia.

16:00 | FORSKERKARRIERE INNEN FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Digitalisering har vært en stor drivkraft til å utføre større og mer komplekse forskningsprosesser. Det krever spisskompetanse på svært høyt nivå å vedlikeholde og utvikle forskningsinfrastruktur, og nye karriereveier vokser frem. Ett eksempel er stilling som datarkurator.

  • Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon og er finansiert av Norges forskningsråd.
  • ELIXIR Norge er en nasjonal node for ELIXIR, den pan-europeiske infrastrukturen for biologisk informasjon, som støtter biovitenskapelig forskning og dens oversettelse til medisin, miljø, bioindustri og samfunn.​​​​

Christine Stansberg, Produktlinjeleder for sensitive data og LabIT ved UiB og tidligere ELIXIR Norge-koordinator: karriere i lokal og europeisk forskningsinfrastruktur, erfaringer og fordeler ved å gjøre en ledelses-MBA for forskningsinfrastruktur karriere i lokal og europeisk forskningsinfrastruktur, erfaringer og fordeler ved å gjøre en MBA for forskningsinfrastruktur

Korbinian Bösl, Datahåndteringskoordinator i ELIXIR Norge & Centre for Digital Liv Norge: Datastewardship en ny karrierevei innen forskning og industri. Hva innebærer det og hvordan kvalifiserer jeg meg?

Link til presentasjonen til C. Stansberg

18:00 - 19:30 | HVORDAN GJENNOMFØRE (OG OVERLEVE) ET JOBBINTERVJU?

Professor Laura Saetveit Miles har sett gode kandidater snuble på hoppkanten i det akademiske intervjuet. 

Karriereekspert Gisle Hellsten leder UiO Karriere for studenter. Han er kjent fra sin karrierespalte i Aftenposten der han deler sine beste råd for intervju i arbeidslivet. 

TORSDAG 28 SEPTEMBER

09:00 | Å IKKE SE SKOGEN FOR BARE TRÆR

Hvordan sjonglere lange og korte tidsfrister slik at begge deler blir prioritert?

Professor Laura Saetveit Miles er ikke bare professor i britisk litteratur, men gir også råd til yngre forskere gjennom nettsiden "Demystifying the Secrets of Success in Academia". Denne sesjonen vil være en veiledning i tidsstyring og karriereutvikling. 

Link til presentasjonen til Laura S. Miles.

11:00 | MOTIVASJON OG EGENOMSORG

Psykolog Andreas Hillestad Schei er ansatt ved Bedriftshelsetjenesten ved UiB for å gi råd og veiledning til PhD kandidater i å ivareta sin mentale helse.

13:00 | FORSKERSKOLER OG FORSKEROPPLÆRING

Forskerskoler på tvers av Universitetet i Bergen gir innblikk i hvordan de bidrar med å heve kvaliteten og relevansen i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk, økonomisk støtte, og tilbud av ulike faglige aktiviteter til PhD-studenter. 

 - Neuro-SysMeds Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap   
Bergen Research School in Innflammation (BRSI)   
- Senter for digitalt liv Norge (DLN)   
- Bergen Summer Research School   
- HySchool - Norsk forskerskole for hydrogen of hydrogenbaserte brensler   
- Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP

Link til presentasjonen som ble holdt. 

14:30 | FORSKNING ER MYE- OGSÅ EN GLEDE!

Professor Roger Strand minner om at det er mye glede i forskning og at det å forske kan være et privilegium.

15:00 | REKTOR MARGARETH HAGEN OPPSUMMERER OG AVSLUTTER KARRIEREDAGENE.