Hjem
Forskargruppe for rettskultur

Ressurser for masterstudenter

Vi ønsker å til enhver tid tilknytte oss engasjerte studenter som har lyst til å skrive sin masteroppgave innenfor en av forskergruppens emner. På denne siden har vi derfor samlet relevant informasjon i den forbindelse.

Juridisk fakultet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Veiledere til masteroppgave

Flere av gruppens medlemmer veileder masterstudenter som skriver innenfor våre fagområder:

Sören Koch veileder studenter som skriver innenfor blant annet komparativ rett, rettshistorie, naturrett, kontraktsrettshistorie (særlig emner relatert til tidlig nytid, moderne og postmoderne tid), tysk og norsk rettsfilosofi, juridisk metode eller en kombinasjon av komparative, historiske og metodiske problemstillinger.

Eirik Holmøyvik.

Axel Johannes Jonsson.

Brage Thunestvedt Hatløy.

Siri Elisabeth Bernssen veileder studenter som skriver innenfor tingbokstudier og strafferettshistorie. 

Marius Mikkel Kjølstad veileder studenter som skriver om moderne rettshistorie, med tyngdepunkt i offentligrettslige problemstillinger. Mulige temaer kan være knyttet til Grunnloven, demokrati, rettsstat, menneskerettigheter eller allmenn rettstenkning og juridisk metode.