Hjem
Ansattsider

Kurs og kompetanseutvikling

Her finner du en oversikt over kurs og kompetansetilbud til ansatte ved UiB.

Hovedinnhold

For HMS kurs se kurssiden på HMS-portalen.

Digital arbeidshverdag

På statens digitale læringsplattform finner du kurs i relevante tema for ledere og medarbeidere i staten. Kursene er tilgjengelige for alle.

Ønsker ditt fakultet/avdeling å lage et e-læringskurs?
Ta kontakt med HR-avdelingen via UiBhjelp

For ledere 

E-læringskurs

Økonomi, personal og lønn

Kompetansemidler for ansatte ved UiB

Teknisk og administrativt tilsette ved UiB kan søkje om økonomisk stønad til kompetanseutviklingstiltak utanfor universitetet. Søknad skal sendast til næraste leiar. Midlar til opplæring er satt av på fakulteta og i sentraladministrasjonen og føresetnad for støtte er at den enkelte eining dekker eit tilsvarande beløp. 

Tilsette på einingar under eit fakultet sender søknad til fakultetssekretariatet. Tilsvarande ordning gjeld for Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet i Bergen.

Tilsette i sentraladministrasjonen og ved andre einingar enn dei som er nemnt over, sender søknaden gjennom ePhorte eller Elements til HR-avdelingen. 

For vitenskapelige ansatte, er det fakultetene som organiserer støtten, ta kontakt med din lokale instituttadminstrasjon for mer informasjon om økonomisk støtte.

Kompetanseutvikling for eksternfinansiering og forskningsstøtte

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for kunnskap om eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller eksternfinansiering. BOA-teamet har ansvar for programmet.

UiB Opp tilbyr BOA-kurs på to nivåer innenfor eksternfinansiering og forskningsstøtte for ansatte. For mer informasjon om kursene, se kurssiden til UiB Opp.