Hjem
Ansattsider
Nyansatt ved UiB | Nytilsatt ved UiB| Ny ved UiB

Nyansatt ved UiB

Velkommen til UiB! Vi gleder oss over å ha deg med på laget. Her har vi samlet relevant informasjon som vil hjelpe deg. Utforsk vår A-Å oversikt nedenfor – ved å klikke på ønsket emne, vil du finne en kort forklaring og lenke til flere detaljer. I høyre hjørne finner du viktig informasjon for dine første arbeidsdager.

Bergen by
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Nyansatt A-Å

Du kan enkelt bla deg ned og opp på siden. Merk at noen av sidene det blir henvist til krever innlogging med brukernavn og passord. 


A
Ansattgoder og velferd
Adgangskort
Arbeidstid
Arrangementer for ansatte
Avvik

B
Bedriftshelsetjenesten
Bestille varer og tjenester
Brukerkonto

C
Campusbuss

D
Digital postkasse

E
ePhorte
E-post

F
Fagforening
Ferie
Finn frem på UiB
Foreldrepermisjon
Fravær
Få hjelp

H
Helse, miljø og sikkerhet
Hjemmearbeid-arbeide hjemmefra

I
Internasjonalt senter

K
Kantiner
Kopiering, scanning og utskrift
Kurs og kompetanseutvikling

L
Lønn

M
Mangfold, inkludering og likestilling
Medarbeiderhåndboken
Miljø og bærekraft
Møterom

N
Norskopplæring
Nyheter ved UiB
Nødnummer og vektertjeneste

O
Onboarding
Organisasjonskart

P
Parkering
PC og programvarer
Pensjonsordning
Personside
Personvern

R
Reiser

S
Sidegjøremål og eierinteresser
Selvbetjeningsportalen
Skattekort
Strategi og planer

T
Telefon
Tidregistrering
Tofaktor-pålogging

U
UiB A-Å
UiBhjelp
UiBs områder

V
Varsling
Vernetjenesten ved UiB

Ansattgoder og velferd

Som ansatt ved UiB har du tilbud om en rekke ansattgoder og velferdstilbud. Se våre velferdssider her.

Adgangskort

Kortansvarlig ved ditt institutt/avdeling autoriserer kortbestillingen. Deretter tar du med deg ID til kortsenteret på Studentsenteret for fotografering og opprettelse av adgangskortet. For å skaffe deg ansattkort må du henvende seg til Kortsenteret på Studentsenteret med et registreringsskjema. Ansattkort trenger du som nøkkelkort i UiBs bygninger, som lånekort på Universitetsbiblioteket og som bruker av UiBs Pull-Print skrivere. 

Arbeidstid

Bestemmelser om alminnelig arbeidstid (krever innlogging) finnes både i arbeidsmiljøloven og i Hovedtariffavtalen i Staten. Den alminnelige arbeidstid i staten er 37,5 timer pr. uke, jf. Hovedtariffavtalen § 7.

Arrangementer for ansatte

Du kan delta på en rekke arrangementer som ansatt ved UiB. Se UiB sin arrangementkalender.

Avvik

Det er viktig at alle avvik og uønskede hendelser blir registrert. Dette gjøres i UiBhjelp. (Krever innlogging)

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Bestille varer og tjenester

Lurer du på hvordan du som ansatt bestiller varer og tjenester? Se mer informasjon om innkjøp her. 

Brukerkonto 

Les mer her om opprettelse av brukerkonto ved UiB.

Campusbuss

Campusbussen er en transporttjeneste tilgjengelig for ansatte ved UiB. Finn rutetidene for campusbussen her.

Digital postkasse

UiB vil gjerne sende brev til din digitale postkasse istedenfor på papir. Digital postkasse er gratis, bra for miljøet og gir deg lett tilgang til brev fra det offentlige. Du må velge mellom enten Digipost eller e-Boks. Finn fram elektronisk ID, for eksempel BankID, og følg instruksjonene.

ePhorte

UiB bruker ePhorte som saksbehandlings- og arkivsystem frem til UH-sak blir innført. Les mer om tilgang til ePhorte her. 

E-post

Du vil få en e-postkonto knyttet til din UiB-brukerkonto. Mer informasjon om e-post finner du ved å logge på UiBhjelp. (Krever innlogging)
For å sette opp en epostsignatur se Maler – Profil- og webmanual for UiB.

Etikk ved UiB

UiB ønsker ansatte og studenter med høy etisk bevissthet. Les mer om dette her: Etikk ved UiB | Styre og ledelse | UiB.

Fagforening

Lenke til arbeidstakersorganisasjoner ved UiB. 

Ferie

Dersom du tiltrer senest 30. september i ferieåret, har du rett til full ferie (25 dager) uten lønn. Dersom du tiltrer senere enn det, har du rett til 5 dager ferie uten lønn. Året etter oppstart i stillingen ved UiB, vil du ha rett på betalt ferie. Hvor mange dager betalt ferie du har rett på, vil være avhengig av når du startet på året. Dersom oppstart var 1. januar, vil du har rett på 25 betalte feriedager. Dersom du ikke har full opptjening fra fjoråret, vil du få opprettet to kvoter i Selvbetjeningsportalen, «Ferie med lønn» og «Ferie uten lønn», tilsammen 5 uker (25 dager). Slik sjekker du din kvote i Selvbetjeningsportalen  (Krever innlogging)

Du har både en rett og en plikt til å ta ut ferie, og du må søke om dette i Selvbetjeningsportalen innen 1. mai.

Du kan lese mer om ferie her. (Krever innlogging)

Finn frem på UiB

Finn frem på UiB med mazemap.

Foreldrepermisjon

Ta kontakt med Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner når du planlegger foreldrepermisjon. De behandler alle foreldrepermisjonssaker ved UiB. Hvis du ønsker hjelp til planlegging og utfylling av søknader til Nav og UiB kan de sette opp et møte med deg. 

Fravær

Fravær er når du er borte fra jobb, slik som f.eks sykdom, ferie, avspasering eller korte permisjoner. Du finner oversikt over fraværstyper, hvem som kan benytte seg av dette og hvordan det registreres her.

Få hjelp

UiBhjelp er en selvbetjeningsløsning der du kan finne informasjon om administrative tjenester og melde inn og få svar på henvendelser. Du må logge inn med brukernavn og passord for å benytte denne tjenesten.

Grafisk profil og maler

I UiBs Profilmanual finner du retningslinjer og maler for oppslag, flyere, enkle foldere, Powerpoint maler- og vitenskapelige postere. 

Helse, miljø og sikkerhet

Samlet informasjon om HMS-arbeid ved UiB kan du finne i HMS portalen. 

Internasjonalt senter

Informasjon for internasjonalt ansatte og personer som skal på forskningsopphold til utlandet. 

Hjemmearbeid

Her kan du lese mer om avtalen om hjemmearbeid ved UiB. 
Det er flere muligheter for å få tilgang til UiBs tjenester når du jobber hjemmefra. Les mer om å jobbe hjemmefra her.  (Krever innlogging)

Kantiner

De fleste fakultet og andre enheter har tilgang på kantine enten i samme bygg eller nærliggende bygg. Mange av kantinene er drevet av Sammen

Kopiering scanning og utskrift

Du kan logge inn med ansattkort på UiBs nettverksskrivere og skrive ut eller kopiere. Les mer om kopiering, scanning og utskrift her.

Kurs og kompetanseutvikling

nettsiden om kurs og kompetanseutvikling finner du en oversikt over e-læringskurs og andre kurs ved UiB.

Lønn

Lønn fastsettes etter det statlige lønnsregulativet som følger av hovedtariffavtalene og i henhold til UiBs lønnspolitikkLønn utbetales den 12. i hver måned. Hvis den 12. er i en helg eller på en offentlig fridag, utbetales lønnen på fredag/siste hverdag før den 12. (Krever innlogging)

Mangfold, inkludering og likestilling

Universitetet i Bergen ønsker å være et inkluderende og mangfoldig arbeids- og studiested for alle deler av befolkningen. Les mer om dette på denne nettsiden: Mangfold, inkludering og likestilling | HR-avdelingen | UiB.

Medarbeiderhåndboken

Medarbeiderhåndboken  (krever innlogging) er et oppslagsverk for deg som ansatt. Her finner du nyttig informasjon knyttet til ditt arbeidsforhold.

Miljø og bærekraft

Universitetet i Bergen er et forskningsbasert breddeuniversitet der bærekraft er, og lenge har vært, en selvsagt og integrert del av alle våre aktiviteter. Vi fokuserer på bærekraft i vår forskning, undervisning, innovasjon og drift.

Les mer om bærekraft ved UiB her.

Møterom

Her finner du informasjon om hvordan du bestiller rom til møter og andre møteaktiviteter som ikke er knyttet til undervisning: Rombestilling.

Norskopplæring

Som ansatt ved UiB, eller som medfølgende partner kan du delta på gratis norskopplæringskurs. Les mer om søknad om opptak og kurstilbudet vårt.

Nyheter ved UiB

Hold deg oppdatert på nyheter ved UiB gjennom vårt Nyhetsarkiv, nyhetsaviser for UiB – På Høyden og Khrono
UiB er aktiv på flere sosiale medier, blant annet X (Twitter), Instagram, Facebook og YouTube, også på fakultets- og instituttnivå.

Nødnummer og vektertjeneste

Les mer om sikkerhet på campus og vektertjenesten her.

Onboarding

Ved oppstart i stillingen din skal du få en onboardingsplan. Denne lages av din leder og deles med deg. Her skal det lages en plan for hvilke kurs du skal gjennomgå og hvilket utstyr du vil trenge for å starte jobben din. 

Organisasjonskart

Du finner organisasjonskartet til UiB her.

Parkering

Universitetet har et begrenset tilbud når det gjelder tilgang på parkeringsplasser. Her kan du lese mer om parkeringsmuligheter.

Ut fra miljøhensyn og ut fra den begrensede tilgangen på parkeringsplasser oppfordrer universitetet ansatte og studenter om å redusere bilbruken.

PC og programvarer

Her finner du informasjon om innkjøp av PC. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til programvarer du vil trenge. (Krever innlogging)

Pensjonsordning

Dersom du er ansatt i minst 20 % stilling ved UiB er du medlem av Statens Pensjonskasse (SPK). Les mer om medlemskap i SPK her.  

Personside

Som ansatt ved UiB får du automatisk en personside på www.uib.no. UiB ønsker at du legger til et portrettbilde og oppdaterer med kompetanseområde, både for intern og ekstern bruk. Her finner du mer informasjon om hvordan du enkelt kan lage en god personside.

Personvern

UiB tar personvern og informasjonssikkerhet på alvor. Alle våre ansatte og studenter gjennomfører et grunnleggende kurs innen disse to temaene. Klikk her for å starte e-læringskurset om personvern og informasjonssikkerhet. Du må logge inn for å kunne ta kurset. 

Reiser

Mindre reising, og færre flyreiser spesielt, har en positiv innvirkning på miljø og klima, og gir økonomiske og tidsmessige besparelser. Alle ved UiB oppfordres derfor til å begrense sin reisevirksomhet ved å overvåke sine klimagassutslipp og sette seg personlige mål for å redusere dem. Her finner du UiB sin reisepolicy, og informasjon om kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør. 

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen er UiBs elektroniske løsning for personal- og lønnsadministrasjon, hvor du blant annet kan se lønnsslipper og årsoppgaver, selv endre bankkontonummer, registrere fravær, og be om reise- og utgiftsrefusjoner. Teknisk-administrativt ansatte registrerer også daglig sin arbeidstid her. Les mer om selvbetjeningsportalen her. Du må logge inn for å få tilgang. 

Sidegjøremål og eierinteresser

Alle ansatte ved UiB må registrere/søke om sidegjøremål. Mer informasjon om retningslinjer for sidegjøremål finner du her. 

Skattekort

UiB henter inn skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten og du trenger derfor ikke å levere skattekort. Dersom du er ny i Norge og ikke er registrert hos norske skattemyndigheter må du søke om et skattekort. Les mer om hvordan man søker om skattekort på våre nettsider for nytilsatte internasjonale ansatte. 

Strategi og planer

Her finner du strategier, handlingsplaner, planer m.m.

Telefon

UiB bruker teams til telefoni. Du kan lese mer om telefoni her. (Krever innlogging)

Tidregistrering

Dersom du er ansatt i en teknisk- eller administrativ stilling, skal du registrere arbeidstid i Selvbetjeningsportalen. Les mer om tidregistrering i medarbeiderboken. (Krever innlogging)

Tofaktor-pålogging

UiB har innført tofaktor-pålogging for alle ansatte og studenter. Du må selv sette dette opp når du har aktivert brukerkontoen din. Les mer om tofaktor-pålogging her.  (Krever innlogging)

UiB A-Å

Alfabetisk oversikt over mange nyttige lenker

UiBhjelp

UiBhjelp er en selvbetjeningsløsning du kan finne informasjon om administrative tjenester og melde inn og få svar på henvendelser. Logg inn på UiBhjelp her: https://hjelp.uib.no.

UiBs områder

Kart over UiBs områder.

Varsling

Det er viktig at UiBs ansatte føler trygghet for å kunne ytre seg om problematiske forhold i virksomheten og at dette blir håndtert og fulgt opp på en god måte. Retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold skal fremme en åpen kultur preget av god intern kommunikasjon. Du finner retningslinjene for varsling ved UiB her.

Vernetjenesten ved UiB

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Informasjon om vernetjenesten ved UiB og liste over verneombud finner du her.