Hjem
Institutt for geovitenskap
Forskergrupper

Forskergrupper ved Institutt for geovitenskap, UiB

Ved institutt for geovitenskap (GEO) har vi fire tematiske forskergrupper. Kvartærgeologi & Paleoklima, Geokjemi & Geobiologi, Geodynamikk og Bassengstudier og Geofysikk.

Hovedinnhold

Forskergrupper og forskergruppeledere:

Kvartærgeologi & Paleoklima, med forskergruppeleder: Ulysses Ninnemann og vara: Nele Meckler

Geokjemi & Geobiologi, med forskergruppeleder: Steffen Leth Jørgensen og vara: Bjarte Hannisdal

Geodynamikk og Bassengstudier, med forskergruppeleder: Ritske Huismans og vara: Berit Oline B. Hjelstuen

Geofysikk, med forskergruppeleder: Mathilde Sørensen og vara: Einar Iversen

 

Hva forsker vi på?

På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurserklimamiljø og geofarer/naturkatastrofer.

Geofag og bærekraft 

Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs ParisavtaleFN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

GEO er partner i to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Forskningsinfrastruktur - se her

Nasjonalinfrastruktur - se her