Hjem
Institutt for geografi
Utdanning

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og sammenhengen mellom disse. Her kan du få et lite innblikk i hvordan det er å studere geografi på Universitetet i Bergen.

på Fløyen
Bergen gir den perfekte rammen for deg som både er samfunnsengasjert og glad i naturen.
Foto/ill.:
Institutt for geografi

Hovedinnhold

Dette er en liste med noe av det du kan forvente deg som geografistudent på bachelorprogrammmet i geografi.

1. Studer samfunnsaktuelle tema

Du studerer aktuelle samfunnsutfordringer som klimaendringer og energiomstilling, naturfarer, by- og stedsutvikling, hvordan vi skal produsere og fordele nok mat til verdens voksende befolkning, arbeidsinnvandring og flyktningeproblematikk, forvaltning av ressurser for kommende generasjoner, lokalisering og næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjoner, endringer av natur- og kulturlandskap, miljøforvaltning og hvordan vi skal skape mer bærekraftige samfunn.

2. Natur, miljø og samfunn

Du blir en del av et unikt fagmiljø med natur-, miljø- og samfunnsgeografi på samme institutt. Dette gir en god tverrfaglig utdanning som trengs for å løse aktuelle samfunnsutfordringer.

3. Du blir jobbrelevant

Du blir en attraktiv arbeidstaker med relevant kompetanse og en nyttig verktøykasse med metodisk kunnskap i blant annet GIS (geografiske informasjonssystem). Geografer har ferdigheter som trengs for å jobbe med komplekse samfunnsutfordringer på et bredt arbeidsmarked i offentlig- og privat sektor, i organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

4. Spennende feltkurs

Du får være med på innholdsrike feltkurs hvor du og dine medstudenter samler inn data og tester teorier ut i praksis. Gjennom geografiske feltmetoder som observasjon, intervjuer og kartlegging jobber du med aktuelle problemstillinger fra virkeligheten.

5. Opplev et inkluderende studentmiljø

Geografistudentene er inkluderende og kjent for å ha et godt studentmiljø. I tillegg til at du blir kjent med medstudentene dine på feltkursene, har Geografisk klubb månedlige sosiale arrangementer som styrker miljøet.

6. Variert undervisning

I tillegg til vanlige undervisningsformer som forelesninger, datalab og seminar, har geografistudiet mange aktive undervisningsformer med gruppearbeid/teambasert læring, feltkurs og ekskursjoner som gir deg en variert studiehverdag.

7. Reis på utveksling

Geografifaget er stort internasjonalt. Du kan reise på utveksling til universitet over hele verden. Som geografistudent er den internasjonale erfaringen du får ved utvekslingsopphold et nyttig tillegg til utdanningen.

8. Du har valgfrihet

I starten får du god innsikt i både natur- og samfunnstema, og etter hvert spesialiserer du deg og former graden din til dine egne faginteresser.

9. Bergen og Vestlandet

Bergen gir den perfekte rammen for deg som både er samfunnsengasjert og glad i naturen. Du studerer midt i sentrum av Norges nest største by, samtidig som Bergen er omgitt av fjord, fjell og hav med flotte turmuligheter i byfjellene og ellers på Vestlandet.

10. Gå videre på master og jobb med ditt eget prosjekt

På master bruker du geografiske metoder og teorier til å utvikle ditt eget selvstendige prosjekt om et tema som først og fremst interesserer deg. Du utvikler prosjektet i samarbeid med dyktige fagfolk.