Hjem
Det humanistiske fakultet

Oppmøte - velkomstmøte ved institutta 2023

Velkommen til deg som er ny student ved det humanistiske fakultet. Her finn du oppmøtestad for ditt program den første dagen i velkomstveka.

studenter som venter på å komme inn på velkomstmøte med uiB
Foto/ill.:
Foto: Emil Breistein

Hovedinnhold

Alle velkomstmøte er kl 08.30, mandag 14.august 2023

Bachelor- og lektorstudentar som har meldt seg på mentorordninga, blir delt inn i gruppar i møtet.

Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap
Stad: Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligsplass 15

Bachelorprogram i arkeologi
Bachelorprogram i historie
Bachelorprogram i kulturvitskap
Bachelorprogram i religionsvitskap
Lektorprogram i historie og religionsvitskap
Årsstudium i historie
Årsstudium i religionsvitskap

Institutt for filosofi
Stad: Sydnesplassen 12/13 rom 207/208

Bachelorprogram i filosofi
Bachelorprogram i retorikk
Årsstudium i filosofi

Institutt for fremmedspråk
Stad: HF-biblioteket

Bachelorprogram i arabisk
Bachelorprogram i engelsk
Bachelorprogram i fransk
Bachelorprogram i italiensk
Bachelorprogram i japansk
Bachelorprogram i kinesisk
Bachelorprogram i russisk
Bachelorprogram i spansk språk og latinamarikastudium
Bachelorprogram i tysk
Lektorprogram i framandspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
stad: Auditorium A, Sydneshaugen skole

Bachelorprogram i digital kultur
Bachelorprogram i klassisk filologi
Bachelorprogram i kunsthistorie
Bachelorprogram i allmenn litteraturvitskap
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
Bachelorprogram i norrøn filologi
Bachelorprogram i norsk som andrespråk
Bachelorprogram i språkvitskap
Bachelorprogram i teatervitskap
Lektorprogram i nordisk 

Senter for kvinne- og kjønnsforsking
stad: Ida bloms hus

Bachelorprogram i kjønnsstudium

NB! Årsstudia i engelskfransknorsk som andrespråkspansk språk og latinamerikastudiumkunsthistorienordisk og tysk starter opp i januar, og vil ha orienteringsmøte våren 2024. Om du er tatt opp til eit av desse programma, men likevel ønskjer å ta emne hausten 2023, kan du gjere dette. Du kan delta på institutta sine velkomstmøte, eller du kan møte opp på orienteringsmøta for emnene du har vald, dei vil dukke opp i kalenderen din i Mitt UiB, etter at du har semesterregistrert deg for hausten 2023.