Hjem
Det humanistiske fakultet

Oppmøte - velkomstmøte ved institutta 2022

Velkommen til deg som er ny student ved det humanistiske fakultet. Her finn du oppmøtestad for ditt program den første dagen i velkomstveka.

studenter som venter på å komme inn på velkomstmøte med uiB
Foto/ill.:
Foto: Emil Breistein

Hovedinnhold

Alle velkomstmøte er kl 09.00, mandag 15.august 2022

Bachelor- og lektorstudentar som har meldt seg på mentorordninga, blir delt inn i gruppar i møtet.

Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap
Stad: Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligsplass 15

Bachelorprogram i arkeologi
Bachelorprogram i historie
Bachelorprogram i kulturvitskap
Bachelorprogram i religionsvitskap
Lektorprogram i historie og religionsvitskap
Årsstudium i historie
Årsstudium i religionsvitskap

Institutt for filosofi
Stad: Sydnesplassen 12/13 - Seminarrom 208/209

Bachelorprogram i filosofi
Bachelorprogram i retorikk
Årsstudium i filosofi

Institutt for fremmedspråk
Stad: HF-biblioteket

Bachelorprogram i arabisk
Bachelorprogram i engelsk
Bachelorprogram i fransk
Bachelorprogram i italiensk
Bachelorprogram i japansk
Bachelorprogram i kinesisk
Bachelorprogram i russisk
Bachelorprogram i spansk språk og latinamarikastudium
Bachelorprogram i tysk
Lektorprogram i framandspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
stad: Sydneshaugen skole, Auditorium A

Bachelorprogram i digital kultur
Bachelorprogram i klassisk filologi
Bachelorprogram i kunsthistorie
Bachelorprogram i allmenn litteraturvitskap
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
Bachelorprogram i norrøn filologi
Bachelorprogram i norsk som andrespråk
Bachelorprogram i språkvitskap
Bachelorprogram i teatervitskap
Lektorprogram i nordisk 

Senter for kvinne- og kjønnsforsking
stad: Ida bloms hus

Bachelorprogram i kjønnsstudium
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

NB! Årsstudia i engelskfransknorsk som andrespråkspansk språk og latinamerikastudiumkunsthistorienordisk og tysk starter opp i januar, og vil ha orienteringsmøte våren 2023. Om du er tatt opp til eit av desse programma, men likevel ønskjer å ta emne hausten 2022, kan du gjere dette. Du kan delta på institutta sine velkomstmøte, eller du kan då møte opp på orienteringsmøta for emnene du har vald, dei vil dukke opp i kalenderen din i Mitt UiB, etter at du har semesterregistrert deg for hausten 2022.