Hjem

Det humanistiske fakultet

Reglement og retningsliner

Her finn du utfyllande reglar og retningsliner for Det humanistiske fakultet.

illustrasjon

Reglar og retningsliner

Rutinar

Rettleiing for vurderingsskomitear

Rettleiing for søkjarar