Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Stephany Rasathurai og Lene Yvonne Kvilhaug er de første jusstudentene fra Bergen som har vært på utveksling i India.
Esmeralda Colombo receives second place in the prestigious Professor William R. Ginsberg Memorial Essay Contest 2016 for her essay titled: ““Enforcing International Law in U.S. Courts: The Law of the Sea Convention at Play in Kivalina.”
Kan man fritt lenke til alt som er lagt ut på Internett? Se opptak av seminaret på nett!
Det juridiske fakultet har fått tildelt midler fra SIU til samarbeid med kinesiske universiteter i fire nye år. Dette betyr blant annet nye utvekslingsmuligheter for studentene.
Postdoktor Malgorzata Cyndecka har vunnet European State Aid Quarterlys pris for beste doktorgradsavhandling siden 2012 innen feltet statsstøtterett.
En av verdens ledende juridiske forskere har sluttet seg til Universitetet i Bergen som gjesteprofessor.
Næringsminister Monica Mæland råder dagens studenter til å ta studiene på alvor, men huske at det også finnes et liv utenfor lesesalen. Det var der hun la grunnlaget for den jobben hun har i dag.
Styret ved Det juridiske fakultet har i 2016 utnevnt fire nye professorer. Gratulerer til Camilla Bernt, Christian Franklin, Anneken Kari Sperr og Anne Marie Frøseth!
Det juridiske fakultet har inngått to nye samarbeidsavtaler med amerikanske universiteter, som innebærer at jusstudenter nå kan reise på utveksling til San Francisco og St. Louis.
Det juridiske fakultet har  utlyst et masterstipend på 100 000 kroner for deg som har planer å bruke femte studieår til å skrive en stor masteroppgave (60sp) om klimarettslige spørsmål.
Nå kan du se debatten mellom Eivind Kolflaath og Frode Helmich Pedersen på nett!
Nå kan du se debatten mellom Eivind Kolflaath og Frode Helmich Pedersen på nett!
Verden er igjen åsted for en alvorlig flyktningkrise. Krigen i Syria tvinger millioner av mennesker på flukt: til nabolandene og til Europa. Over 3000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i 2016. En hel generasjon mennesker risikerer en framtid med begrensede eller ingen rettigheter.
Forsker Małgorzata A. Cyndecka har klargjort EUs regler for statsstøtte i sin nye bok. Hennes arbeid vil være til stor nytte for politikere og byråkrater i deres daglige arbeid.
I følge postdoktor i rettsvitenskap, Maja Janmyr, vil ikke en jobb på universitetet automatisk si at man sitter ensom i sitt elfenbenstårn – selv jurister kan jobbe i felten!
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
Som første juridiske fakultet i Norge, tilbyr Det juridiske fakultet i Bergen et introduksjonskurs i kinesisk rett høsten 2016.
Fakultetsdirektør Øystein L. Iversen håper å se flest mulig jurister på Alumnusdagen 9. september.

Sider