Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.
Fredag 15.oktober åpner Materiality, Space & Embodiment, det andre virtuelle symposiet til det kunstneriske forskningsprosjektet Illuminating the Non- Representable. Årets symposium utforsker særlig de materielle sidene ved illustrasjon og har store navn som Johanna Drucker og Sarah Bodman på plakaten.
Utstillingen «Dig It Up and Put It in a Bag» åpnet på Universitetsmuseet 27. august og står til 31.oktober. Utstillingen viser noen av verkene som er skapt gjennom det kunstneriske forskningsprosjektet «Matter, Gesture and Soul». Felles for verkene er at moderne kunst går i dialog med prehistorisk kunst og arkeologi.
Velkommen til Fakultet for kunst, musikk og designs UiB innsikt-seminar, lørdag 25. september i Universitetsaulaen kl.14.00–15.30.
Under Designers Saturday på Det nye Nasjonalmuseet fikk KMDs studentutstilling besøk av en ivrig kulturminister. De 10 utstillerne fra KMD viser til 8 objekter til sammen over det tredagers lange arrangementet.
In a groundbreaking multidisciplinary project with the Bjerknes Centre for climate research, Eamon O´Kane, Professor of Visual Art at the Faculty of Fine Art, Music and Design at UiB, will facilitate and inspire the writing of stories and paintings by young people from Greenland and Fiji. In this way showing  the effects of climate change on their lives. 
Halvannet år med pandemi har ført til mye viktig forskning, så hva kan vi lære av hverandre? Pandemisenteret inviterer i høst til en seminarserie der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med nye og spennende ideer.
Som datter til en klimaforsker, og selv klimaaktivist, ønsker Guro Kverndokk å få opp engasjementet for klima blant sine medstudenter på KMD. Den 26.august arrangeres "Klimafestivalen". Her møter studentene et topplag av klimaengasjerte kunstnere, designere og musikere, samt en av forfatterne bak FNs nye klimarapport.
Frode Thorsen begynner nå på sin andre periode som dekan ved KMD. Denne gang som ansatt. Med seg har han professor i skulptur og installasjon Åsil Bøthun, og førsteamanuensis i utøvende musikk, Jostein Gundersen.
– Det er med stor stolthet vi presenterer årets bachelorstudenter. De har hatt en ganske uvanlig studietid. I nesten halvparten av den har de blitt utfordret av pandemiens begrensninger, forteller instituttleder for design Anette Højlund Pedersen.
Det er fremdeles ledige plasser til deltidsstudiet «Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge», organisert av GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Søknadsfristen er utvidet til 15. september 2021.
2021 has been an interesting year for our students. Still, projects, exhibitions and concerts have been carried out - this with strong will, commitment and lots of talent. These are students of 2021.
2021 har vært et spesielt år for våre studenter. Allikevel har prosjekter, utstillinger og konserter blitt gjennomført - dette med stort pågangsmot, engasjement og masse talent. Dette er våre MA-studenter 2021.
Konstruksjonen «Rørsle» skal symbolisere bevegelse. Bevegelse i form av hender som arbeider sammen. Bevegelse i form av spiler som styrker hverandre. Ulike, skjøre og fleksible. Sammen skaper de en sterk konstruksjon. Sammen skaper de rørsle.
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
18.–19. juni 2021 blir Siste kapittel – en aldringsfestival arrangert for første gang. – Med festivalen vil vi utfordre forteljinga om korleis det er å bli gammal i Noreg, seier professor ved Griegakademiet, Jill Halstead som har vore med å organisere festivalen.
Studieåret ved KMD startet mandag 16. august 2021 med en rekke møter og arrangementer hele uken.
Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.

Sider