Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

– Det er bra for fagmiljøa ved Universitetet i Bergen å møte ein heilt ny måte å tenke på, seier nytilsett direktør for KMD, Synnøve Myhre .
”The Norwegian Model” blir den norske tilnærminga til kunstnarisk utviklingsarbeid kalla. Her veg kunstnarisk arbeid tyngre enn teoretiske modellar. Ved UiB er kunstnarisk ph.d-grad på trappene.
– Kunsten er verdas nattevakt, den voktar når det trengs som mest, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen då det nye Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) opna i Universitetsaulaen onsdag 4.januar.
Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått 3,74 millioner kroner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om utøverens søken etter nye uttrykk.
Kulturredaktør Frode Bjerkestrand har skrevet en kommentar i BT om KMDs nye bygg i Møllendal, og legger til grunn at 2017 kan bli et bra år for Bergens kulturbyambisjoner.
Våren 2017 skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021.
Elleve bachelorstudenter ved Fakultet for kunst, musikk og design stiller ut på Stockholm Furniture & Light Fair, som er den viktigste arenaen for møbelprodusenter og designere i Norden.
Kunst- og designhøgskolen i Bergens styre fattet 3. mai et vedtak hvor de anbefaler at KHiBs virksomhet overdras til Universitetet i Bergen (UiB). KHiBs rektorat mener at et nytt kunstnerisk fakultet vil styrke forskning og utdanning innen kunst og design.

Sider