Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.
Som datter til en klimaforsker, og selv klimaaktivist, ønsker Guro Kverndokk å få opp engasjementet for klima blant sine medstudenter på KMD.
Frode Thorsen begynner nå på sin andre periode som dekan ved KMD. Denne gang som ansatt. Med seg har han professor i skulptur og installasjon Åsil Bøthun, og førsteamanuensis i utøvende musikk, Jostein Gundersen.
– Det er med stor stolthet vi presenterer årets bachelorstudenter. De har hatt en ganske uvanlig studietid. I nesten halvparten av den har de blitt utfordret av pandemiens begrensninger, forteller instituttleder for design Anette Højlund Pedersen.
Det er fremdeles ledige plasser til deltidsstudiet «Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge», organisert av GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Søknadsfristen er utvidet til 15. september 2021.
2021 has been an interesting year for our students. Still, projects, exhibitions and concerts have been carried out - this with strong will, commitment and lots of talent. These are students of 2021.
2021 har vært et spesielt år for våre studenter. Allikevel har prosjekter, utstillinger og konserter blitt gjennomført - dette med stort pågangsmot, engasjement og masse talent. Dette er våre MA-studenter 2021.
Konstruksjonen «Rørsle» skal symbolisere bevegelse. Bevegelse i form av hender som arbeider sammen. Bevegelse i form av spiler som styrker hverandre. Sammen skaper de en sterk konstruksjon. Sammen skaper de rørsle.
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
18.–19. juni 2021 blir Siste kapittel – en aldringsfestival arrangert for første gang. – Med festivalen vil vi utfordre forteljinga om korleis det er å bli gammal i Noreg, seier professor ved Griegakademiet, Jill Halstead som har vore med å organisere festivalen.
Studieåret ved KMD startet mandag 16. august 2021 med en rekke møter og arrangementer hele uken.
Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.
The deadline for admission to the Master's Programme in Design has been extended.
Det er åpent for sekundæropptak til bachelorprogrammet i design innen studieretningen visuell kommunikasjon. Søknadsfrist 12. september
From 1 - 15 June, the exam concerts for the Masters students in Music Performance and Compostition from the Grieg academy, will be performed in front of an audience. After last year’s exam cancellation, the MA co-ordinator Einar Røttingen is very happy to welcome you all to ten exciting concerts.
Finally! The Drop-in concerts are now available! Do not miss out on the opportunity to see young and promising mucians in Grieghallen between 27.May and 8. June
Endelig er Stikk innom igang! Ikke gå glipp av muligheten til å se unge og lovende musikere i Grieghallen mellom 27.mai og 8.juni.
Frå 1.juni til 15.juni blir det eksamenskonsertar for masterstudentar i utøvende musikk og komposisjon ved Griegakademiet. Etter fjorårets avlysning av eksamen er masterkoordinator Einar Røttingen svært glad for å ønske velkommen til ti konsertar som er opne for publikum.

Sider