Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Senter for Griegforskning har hatt et samarbeid med The Fryderyk Chopin Institute i Warszawa i prosjektet 'Between Chopin and Tellefsen. European Music Treatises – Universality and National Identity' (Mellom Chopin og Tellefsen - Europeiske musikktraktater - universalisme og nasjonal identitet". Prosjektet ble finansiert gjennom Forskningsrådet - EEA and Norway Grants fra 2020–2022. Kulturrådet... Les mer
21. august åpner utstillingen MA2020, som først ble avlyst på grunn av Corona. 21 kunstnere som nylig har tatt mastergradeksamen ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst viser fram verkene sine på Kode 2. Samtidig åpner bachelorutstillingen Odd Growth på gamle Nygård Skole.
Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
Studieåret ved KMD starter mandag 10. august 2020 med en rekke møter og arrangementer hele uken.
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 
Samtidig som Russland har undertrykkende lover mot ‘homoseksuell propaganda’, flommer russisk popsa-musikk over av menn i drag og homoerotiske uttrykk. - Det er «stemmen» til fantom-kroppsdelen, sier førsteamanuensis i musikologi, Stephen Amico.
While Russia holds supressive legislation against ‘homosexual propaganda’, Russian popsa music is flooded with men in drag and homoerotic displays. – It is the «voice» of the phantom limb, says Stephen Amico.
Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD) at University of Bergen (UiB) is a partner in the Erasmus+ project, which aims to merge art, science and entrepreneurship. All students of UiB can apply for participation.
Lær hvordan man utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller på KMDs innovasjonsstudium i samarbeid med NHH og Høgskulen på Vestlandet.
Det har vært knyttet spenning til gjennomføring av digitale eksamener ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) på grunn av koronakrisen våren 2020. Tilbakemeldinger viser at omleggingen har gått overraskende bra.
Det er utlyst tre nye stillinger ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ved UiB. Søknadsfrist 2. juni 2020.
Det er utlyst tre nye stipendiatstillinger ved Griegakademiet. Søknadsfrist 1. august 2020.
Det ble både gull og diplom til Sara Westergaard Karlsen og diplomer Thanee Rene Andino, Birgitte Solstrand og Frida Annette Helseth Strømme, studenter ved Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, i Visuelt 2020.
Flere vil studere musikkterapi, musikkvitenskap og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere, musikere og designere ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.
I Wuhan song innesperra menneske patriotiske songar fra vindauga, frå balkongane i Barcelona og Milano har folk sunge for kvarandre. I Noreg har folk flokka til Facebook-konsertar og deler videoar av kor som syng saman over nett. Kvifor blir nettopp musikk så sentralt i krisetider?
I Wuhan song innesperra menneske patriotiske songar fra vindauga, frå balkongane i Barcelona og Milano har folk sunge for kvarandre. I Noreg har folk flokka til Facebook-konsertar og deler videoar av kor som syng saman over nett. Under hashtagen #helenorgesynger vart heile Noreg oppmoda til å synge i kor. Kvifor blir nettopp musikk så sentralt i krisetider?
Norges forskningsråd bevilger 500 000 kroner til prosjektet «The PictoTheatre: A Visual Communication Tool», der blant andre professor Ashley Booth fra Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design er involvert.
Professor Hilde Kramer ved Institutt for design ved KMD får 5,4 millioner fra Diku – Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om illustrasjon som ramme for fortellinger om «oss» og «de andre». Kramer har tidligere arbeidet med fortellinger fra den jødiske ghettoen i Łódź og norske jøder i Trøndelag.

Sider