Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Fikentre frå Arboretet på Milde skulle kastast, men fekk i staden nye foreldre, pass og sitt eige institutt "Department of Plants" på KMD.
The deadline for admission to the Master's Programme in Design starting this semester has been extended. New application deadline is 10 September 2019.
Det er åpent for sekundæropptak til Masterprogram i design innen studieretningene Visuell kommunikasjon og Møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Søknadsfrist 10. september 2019.
Det er åpnet for sekundæropptak til Bachelorprogrammet i kunst ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst. Søknadsfrist 10. september 2019.
Geir Olve Skeie professor ved Griegakademiet har fått stor merksemd og mykje skryt for boka Musikk og hjernen: Om musikkens magiske kraft og fantastiske virkning på hjernen. I denne podcasten forklarar han kva som skjer i hjernen når du høyrer musikk, og du kan høyre han spele Chopin.
Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere. UiB hevder seg godt i konkurransen om å tiltrekke seg de beste hodene.
Etter å ha stått til rors på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst i sterk og langvarig storm er Aashild Grana ikkje det spor sliten. – Det har vore fantastisk, seier Grana.
The academic year at Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD) started Monday 12 August 2019 with a number of meetings and events all week. See images from the official opening.
Studieåret ved KMD startet mandag 12. august 2019 med en rekke møter og arrangementer hele uken. Se bilder fra den offisielle åpningen i saken.
The 11th SAR International Conference on Artistic Research 2020 takes place in Bergen 25 – 27 March 2020.
The conference took place 26 – 27 March 2019 in Münster, Germany. It was co-convened by the DFG-project at the Department of Music at Universität Münster and the Grieg Research Centre. Invited speakers came from Norway, Germany, and Austria, discussing the musical life in Norway during occupation 1940–45.
Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 går til Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) og kunnskapsklyngen POLYFON. - Prisvinneren har bidratt til et ekte alternativ til medikamenter, skriver juryen som trekker fram Brynjulf Stige som en uvurderlig ressursperson for musikkterapiforskningen på Vestlandet.
Du har kanskje sett @kmdcrosssover på instagram? Studenter fra alle fagfelt på KMD presenterer seg selv og sitt arbeid. – Tanken er å gi hverandre innblikk i hva vi faktisk gjør, sier Randiane Sandboe, student fra Institutt for design, som styrer kontoen.
Each spring students at KMD prepares for their final exhibitions and exam concerts that takes place at a number of stages and venues in the city center of Bergen. See the overview of the concerts and exhibitions that took place in the spring of 2019!
Hver vår forbereder studentene på KMD sine avgangsutstillinger og eksamenskonserter som finner sted på en rekke scener og visningsteder i Bergen sentrum. Se oversikt over vårens konserter og utstillinger!
I forbindelse med årets masterseremoni delte Bildende Kunstneres Hjelpefond og Norske Kunsthåndverkere ut pris og stipender til studenter og ferske alumni ved masterstudiet i kunst.
Komponist Ketil Hvoslef fyller 80 år og hedres med en stor konsert under Festspillene i Bergen. Hvoslef, som er sønn av Harald Sæverud, har skapt en lang rekke høyst originale verk. Selv omtaler han musikken sin som musikalske krimnoveller.
Anmeldelse av Masterutstillingen i kunst 2019 'with eyes closed, call me'

Sider