Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: medisinsk teknologi - sivilingeniør

Hvilke jobber får du med sivilingeniørgrad i medisinsk teknologi?

Fremtidige helsetjenester blir utviklet i samspill mellom medisin og ny teknologi. Som sivilingeniør i medisinsk teknologi er du med på å møte utfordringene med utviklingen av helsesektoren.

Ny teknologi gir store muligheter for utvikling i helsesektoren, men det finnes også utfordringer knyttet til dette. En medisinsk teknolog er med på å bruke sin kompetanse til å møte disse utfordringene.

Både i helsesektoren og i farmasøytisk industri er det økende behov for teknologer med kompetanse innen skjæringspunktet mellom teknisk utstyr og behandlingsmetoder. I fremtiden vil vi utvikle helsetjenester i samspill mellom medisin og teknologi for å kunne avdekke risiko, forstadium av sykdom og persontilpasse behandling. Vi trenger realfagskompetansen til å løse disse utfordringene. 

Dersom man er kvalifisert til en tittel som sivilingeniør i medisinsk teknologi vil det finnes store muligheter for jobb innen sykehussektoren, farmasøytisk industri og annen teknologisk industri.

Studiet sivilingeniør i medisinsk teknologi er et nytt studie opprettet i 2017. Ingen av studentene har enda fullført studiet, men flere har allerede relevant jobb. Les mer om Signe og hennes jobb ved Levanger sykehus.