Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningspris

Årets underviser på MatNat er student

Student Therese Romslo Saltskår vinner Undervisningsprisen 20/21.  Hun er sikker på at det at hun selv er student har en positiv effekt på hvordan hun underviser.

Therese Romslo Saltskår
UNDERVISNINGSPRIS: Student Therese Romslo Saltskår får mottar prisen fra Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen. Prisen ble delt ut på åpningen av MatNats julegate.
Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

Romslo Saltskår får Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sin Underviserpris 20/21. Det er studentene selv som nominerer kandidater til prisen.

Dette sier en av studentene som nominerte henne: 

Hun er dyktig faglig, og vi har kunnet stole på å alltid få tydelig svar på alt vi har lurt på gjennom semesteret. Ikke minst har hun gjort masse for å motivere oss og forberede oss til vurderinger. Hun har vært til stor hjelp for oss som ellers synes matte er vanskelig.

Hun har undervist i emnene MAT101 og MAT121 og vært undervisningsassistent og gruppeleder. 

Det handler om mestring

Hva er god undervisning for deg?

– God undervisning for meg er undervisning som gir alle like forutsetninger for å oppleve mestring, uansett hvilket grunnlag man har. I gruppeundervisningen i matematikk forventes det at studentene jobber aktivt med stoffet, både selvstendig og sammen i mindre grupper. Spesielt i slike undervisningsformer er det viktig at gruppelederen tar en aktiv rolle ved å engasjere, ta initiativ, og vise at man ønsker studentene skal lykkes, sier årets prisvinner.

Hva er ditt beste tips til andre undervisere?

– Det er vanskelig å gi ett konkret tips, fordi hver enkelt underviser har sine egne metoder og strategier som gjør akkurat deres undervisning bra. Men jeg tror at det tipset som har vært mest nyttig for meg personlig, er å senke skuldrene litt og innse at det er lov å ikke alltid kunne ta alle spørsmål på strak arm. Å være godt forberedt til undervisningen er selvsagt viktig, men man kan ikke umiddelbart ha svar på alle spørsmål, uansett hvor godt forberedt man er.

Pris i et utfordrende år

Priskomitéen understreker i sin begrunnelse at det har vært et utfordrende år, både for studenter og de som underviser dem. 

«Prisen i år reflekterer også denne tunge tiden, hvor det har vært viktigere enn noen gang å engasjere, motivere og stille med et verdig undervisningstilbud til studentene våre. Utvalget ønsker også å bemerke innsatsen assistenter og gruppeledere har gjort for studentene. Samtidig som de har hatt nok med egne studier, har de også stått på, motivert, sjekket opp på velferden og vært tilgjengelige for studentene våre gjennom dette tunge året. I år går prisen til en utrolig dyktig undervisningsassistent og gruppeleder», skriver komitéen. 

Prisvinneren forteller også at koronatiden og digital undervisning har gjort at man må ta nye hensyn.

– Det er ekstra viktig å ta hensyn til alle studenter uansett bakgrunn og grunnlag. Når studiehverdagen har blitt digital må man på flere arenaer ta mer ansvar for egen læring, og terskelen for å be om hjelp blir for mange høyere. Da er det ekstra viktig at underviseren er flink til å følge opp og sørge for at alle blir sett og hørt, og særlig de som opplever situasjonen som ekstra utfordrende, sier Romslo Saltskår. 

Student underviser studenter

Hun er selv student, og er sikker på at det påvirker hvordan hun selv underviser. 

– Man har et unikt utgangspunkt når man nylig selv har vært student i emnet man underviser i. Jeg kjenner jo til emnet på godt og vondt, og husker selv at ting har vært vanskelig i starten før man begynner å se sammenhenger.

Hun legger til at det hun bruker sine egne erfaringer som eksempler. 

– Det at jeg selv nylig har prøvd (og til tider feilet) meg gjennom emnet jeg underviser i, ser jeg på som en styrke når jeg reflekterer over mulige utfordringer med fremstillingen av pensum.

Ikke minst tror hun at hun når lettere ut til studentene når hun selv er student. 

– Vi er jo på mange måter i samme situasjon, og når vi kan dele erfaringer med hverandre og jeg kan vise at det kan gå bra til slutt selv om det føles vanskelig underveis, senkes kanskje skuldrene litt hos oss alle.