Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Infosenter for realfagstudenter

Infosenter for realfagstudenter jobber for at du som student får all informasjon og veiledning som du trenger i forbindelse med studiene dine.

Hovedinnhold

Møt oss!

Åpningstider i skranken er mandag-torsdag fra kl.10.00-15.00.
Om skranken er lukket innenfor åpningstiden over, ring på døren ved siden av (O037). 
Skranken er stengt i lunsjtid rundt kl. 11.30-12.00.

Ring oss!

Åpningstiden på telefonen er mandag-torsdag fra kl.10.00-14.00.
Telefonen er stengt i lunsjtid rundt kl. 11.30-12.00.

Skriv til oss!

Du når oss på studie.matnat@uib.no. Vi besvarer eposten i åpningstiden til infosenteret.

I infosenteret kan vi blant annet hjelpe deg med:

Trenger du å melde fra om noe?

SI FRA: UiB har innført et system for å si fra eller varsle, Si fra om læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding på kritikkverdige forhold eller når noe må gjøres bedre. Du kan også gi ros dersom du mener det er på sin plass.

PC-er eller annet teknisk utstyr: Meld fra via brukerstøtte for studenter.

  Ta kontakt med din studieveileder eller book studieveiledning

  Studiekonsulenter kan også treffes på instittuttet.Bestilling av veiledningstime gjøres gjennom skjema for noen studieprogram og via e-post direkte til studiekonsulenten på andre studieprogram. Oppgi i emne på e-posten hvilket studieprogram forespørselen gjelder.

  Studieprogram (Bachelor/integrert master)E-postBook studieveiledning for..

  Bachelorprogram i biologi

  Bachelorprogram i molekylærbiologi

  Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing)

  Profesjonsstudium i fiskehelse

  studie@bio.uib.no

  Bachelorprogram i biologi

  Bachelorprogram i molekylærbiologi

  Integrert masterprogram i havbruk 

  Profesjonsstudium i fiskehelse- akvamedisin

  Bachelorprogram i bioinformatikk

  Bachelorprogram i datateknologi

  Bachelorprogram i datasikkerhet

  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

  Integrert master (Siv.ing) i Data science

  studieveileder@ii.uib.no

  Bachelorprogram i datateknologi

  Bachelorprogram i datasikkerhet

  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

  For booking av studieveiledning innen data Science og bioinformaitkk, send epost til studieveileder@ii.uib.no

  Bachelorprogram i fysikk

  studie.fysikk@uib.noBachelorprogram i fysikk

  Bachelorprogram i geovitenskap

  studieveileder@geo.uib.noSend epost for booking av studieveiledning

  Bachelorprogram i kjemi

  studieveileder@kj.uib.noBachelorprogram i kjemi

  Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

  studieveileder@gfi.uib.noBachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

  Bachelorprogram i nanoteknologi

  studieveileder@nano.uib.noBachelorprogram i nanoteknologi

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i matematiske fag

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  studieveileder@math.uib.no

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i matematiske fag

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  Integrert master i energi (Siv.ing)

  energi-siving@uib.noIntegrert master i energi (Siv.ing)

  Integrert masterprogram i havteknologi (Siv.ing)

  studie.htek@uib.noSend epost for booking av studieveiledning

  Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

  studie.mtek@uib.noIntegrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

  Lektor i naturvitenskap og matematikk

  Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)- realfag

  Studieveileder.laerer@mnfa.uib.no

  Lektor i naturvitenskap og matematikk

  Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

  Studieprogram (master 2-årig)E-postBooking av studieveiledning
  Masterprogram i meteorologi og oseanografistudieveileder@gfi.uib.noMasterprogram i meteorologi og oseanografi
  Masterprogram i energi energimaster@gfi.uib.noMasterprogram i energi
  Masterprogram i biologistudie@bio.uib.noMasterprogram i biologi
  Masterprogram i energi- og prosessteknologistudie.ptek@uib.noSend epost for booking av studieveiledning
  Felles masterprogram i programutviklingstudieveileder@ii.uib.noSend epost for booking av studieveiledning
  Masterprogram i fysikkstudie.fysikk@uib.noSend epost for booking av studieveiledning
  Master i geovitenskapStudierettleiar@geo.uib.noSend epost for booking av studieveiledning
  Master i informatikkstudieveileder@ii.uib.noSend epost for booking av studieveiledning
  Masterprogram i kjemistudieveileder@kj.uib.noMasterprogram i kjemi
  Masterprogram i matematikkstudieveileder@math.uib.noMasterprogram i matematikk
  Masterprogram i molekyærbiologistudie@bio.uib.noMasterprogram i molekyærbiologi
  Masterprogram i nanoteknologistudieveileder@nano.uib.noMasterprogram i nanoteknologi
  Masterprogram i reservoar og geoenergiStudierettleiar@geo.uib.noSend epost for boooking av studieveiledning
  Masterprogram i statistikkstudieveileder@math.uib.noMasterprogram i statistikk