Hjem

Molekylærbiologisk institutt

Historien før MBI

I 1921 oppretter Bergens Museum et Biokjemisk laboratorium med Torbjørn Gaarder som styrer. Laboratoriet var de første årene plassert i Biologisk stasjon på Marineholmen.

1963
Biokjemisk institutt (senere Institutt for biokjemi og molekylærbiologi (IBMB), fra 2004 Institutt for biomedisin) blir opprettet på Årstadvollen med Leiv Klungsøyr som midlertidig bestyrer. Instituttet var ett av tre under fellesbetegnelsen De prekliniske institutter (PKI) knyttet til Det medisinske fakultet ved UiB. Det medisinske fakultet fikk da ansvar for å gi undervisningen i biokjemi for alle de tre fakultetene (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Odontologisk fakultet og Det medisinske fakultet) under den såkalte PKI-modellen.

1964
Agnar P. Nygaard (1919-1979) ansettes som første professor februar 1964 ved Biokjemisk institutt. Instituttet vokste fra 17 ansatte i 1964-65 til 39 ansatte i 1967-68, herav 11 teknisk-administrative og 24 vitenskapelige stillinger.

1966
Nygaard rekrutterte blant annet Kjell Kleppe (1934-1988) til sin forskningsgruppe

1985
Felleslaboratorium for bioteknologi (FLB) opprettes ved Universitetet i Bergen, med Kjell Kleppe som leder og Curt Endresen (fra Gades institutt) som nestleder. FLB ble opprettet i samarbeid mellom Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og var landets første laboratorium for bio- og genteknologi. Dietmar Kamp ansettes som tredje professor.

1988
1. januar blir FLB et eget institutt under Det medisinske fakultet. Professor Kjell Kleppe blir instituttets første styrer.
1990 FLB flyttes fra Haukeland til det nye Høyteknologisenteret i Bergen (HIB) på Marineholmen. FLB blir nabo med det nyopprettede Virussenteret.

1992
Laboratorium for marin molekylærbiologi (LMM) blir opprettet ved HIB, underlagt Unifob.

1996
Basert på Goksøyr-utvalgets utredning vedtar Universitetet i Bergen at det skal opprettes et nytt institutt for biokjemiske fag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i HIB-miljøet på Marineholmen.