Hjem

Molekylærbiologisk institutt

Lesesal

Molekylærbiologisk institutt har en stor lesesal i fjerde etasje, og en liten i femte etasje.

corpyright_eivind_senneset_12.jpg

En student leser i ei bok på lesesalen
Lesesalen på Molekylærbiologisk institutt
Foto:
Eivind Senneset

Masterstudenter i molekylærbiologi, bachelorstudenter som tar emnet MOL231 Prosjektoppgave i molekylærbiologi og styret i Heliks har faste lesesalplasser på Molekylærbiologisk institutt.

Hvis det er ledige plasser sender Heliks ut en mail om dette til alle bachelorstudentene på molekylærbiologi i løpet av september for høstsemesteret og begynnelsen av februar for vårsemesteret. De får da anledning til å søke på de resterende plassene. 

Det er også en åpen lesesal i første etasje på datablokken på Høyteknologisenteret som bachelorstudentene i molekylærbiologi kan benytte.

Plassene administreres av studentorganisasjonen Heliks.