Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Familiebasert behandling kan hjelpe barn og unge med alvorlig fedme

Nybrottsarbeid fra forskere ved UiB og Haukeland viser at det å engasjere hele familien i behandlingen av alvorlig fedme hos unge kan gi bedre resultater enn tradisjonell behandling. Nå skal resultatene fra Bergen brukes i en stor multisenterstudie på barn og overvekt.

illustrasjonsbilde til fabostudie
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Resultatene fra FABO-studien ble nylig publisert i tidsskriftet Clinical Obesity. Studien er en randomisert kontrollert studie som har blitt gjennomført ved Poliklinikk for overvekt ved Haukeland universitetssjukehus av forskere ved Bergen Pediatric Obesity Research Group i årene mellom 2014-2019. 

Formålet har vært å undersøke i hvilken grad hyppige og strukturerte konsultasjoner der familien deltar kan hjelpe barn og unge mellom 6 og 18 år med alvorlig fedme. 

I alt har 114 familier deltatt i studien. FABO-behandlingen er et intensivt behandlingsopplegg med 17 sesjoner fordelt over et halvt år. I behandlingen har man lagt vekt på både kommunikasjon, kosthold, søvnmønster og spiseadferd. Den har vært basert på en manual utviklet av forskere ved University of Washington i USA. Det er første gangen denne behandlingsmetoden er prøvd ut i den norske spesialisthelsetjenesten.

Unikt samarbeid 

Resultatene viser at behandlingen gav en betydningsfull vektreduksjon hos omlag 1/3 av deltakerne som gjennomførte. Minst én foresatt deltok sammen med barnet. 

– Dette oppfattes som et bra resultat når en sammenligner med tidligere studier og det som eksisterer av behandling i dag, sier stipendiat Hanna Flækøy Skjåkødegård ved Klinisk institutt 2. 

Hun har hatt ansvar for oppfølgingen av deltakerne sammen med førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen fra Institutt for klinisk psykologi og professor Pétur Benedikt Juliusson

–  Noe av det unike med FABO-studien er at alle ansatte ved Poliklinikk for overvekt, med ulik fagbakgrunn, utførte behandlingen. Dette har stor betydning for videre muligheter til å iverksette behandlingen i både primær- og spesialisthelsetjenesten, forklarer Skjåkødegård. 

figur fabo-studien
Foto/ill.:
UiB

Figuren viser individuelle endringer i BMI SDS fra start til slutt for henholdsvis intensiv behandling (FBSFT) og standard behandling (TAU). En BMI-reduksjon på mer enn 0.25 aviksskår regnes som en klinisk betydningsfull vektreduksjon. 

Relativt lite frafall 

På verdensbasis er familiebasert adferdsterapi den behandlingen som så langt har gitt de beste resultatene for barn og ungdom med alvorlig fedme. Samtidig har tidligere forskning fra Helse Bergen vist at lignende metoder med gruppebaserte tilnærminger har hatt en dårlig fedmeeffekt

I FABO-studien var frafallet av deltakere på rundt 20 prosent. Dette er forskergruppa fornøyd med, tatt i betraktning at frafallet ofte er høyere i slike studier.

– Vi tror at lavt frafall i stor grad henger sammen med at kontakten har vært hyppig.  Vi i har forsøkt å fange opp og motivere dem som har vært på nippet til å avbryte. Kjente årsaker til avbrudd er høy stressbelastning i familien og at det oppleves som for vanskelig å få til gunstige livsstilsendringer i praksis. Mange ønsker å se resultater raskt, men tanken er å ha en langvarig prosess der man reduserer vekta gradvis.

– Hva har vært motivasjonen for de 114 familiene som deltok i studien?

– Det har ofte vært at foreldrene ønsker å gi barna sine den beste behandlingen. Foreldre har også større forståelse av de potensielle negative helseeffektene av alvorlig overvekt enn tidligere, og at dette er en tilstand som trenger behandling. En del av de eldste ungdommene har også ønsket å gjøre dette for seg selv, sier Skjåkødegård.

Bruker erfaringer i nasjonal studie 

Resultatene fra FABO-studien skal nå utvides og tilpasses en stor multisenterstudie kalt eBATTLE obesity som forskningsgruppen er en aktiv deltaker i. Her vil det tas i bruk en ny app-løsning som for tiden er under utvikling.

Et viktig parameter i den nye studien vil bli å se på effekten av behandling som innebærer en livsstilsendring kombinert med det å gi medisiner.

– Noen av områdene vi da vil ha mer fokus på er dette med søvn og spiseadferd. Det vil i tillegg bli lagt opp til at alle mellom 12 og 18 år som deltar skal begynne med en restriktiv diett for å få en vektreduksjon i starten. Deretter gis livsstils-behandling i kombinasjon med placebo eller faktiske medisiner som demper appetitten over en 52 ukers periode, forteller UiB-stipendiaten.   

Klikk på lenken for å lese artikkel med hovedresultater fra FABO-studien: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cob.12513