Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

25.–27. november arrangerte Kuratorpraksis ved KMD den internasjonale konferansen Humans of the Institution i Amsterdam. Tema var frilanserens arbeidsvilkår i forholdet mellom det globale og lokale marked.
Professor Jill Halstead believes music should be for the many not the few. Her social engagement is deep rooted, and now Halstead coordinates a new project called Socially Engaged Arts.
Komplett notemateriale til operaen Thora, komponert av Hjalmar Borgstrøm i 1894, ble nylig utgitt av Norsk Musikforlag. Arbeidet har vært ledet av professor Harald Bjørkøy ved Griegakademiet – Institutt for musikk.