Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret har vedtatt opprettelsen av et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.
Kari Dyrdal, Professor in Textiles at KMD, exhibits at the National Ceramics Museum of Sèvres in France, together with Marit Tingleff and Torbjørn Kvasbø, both alumni at KMD.
From 24 - 25 September, closer to 200 registered national and international participants attended The Norwegian Artistic Research Programmes 'Artistic Research Forum 2018' at the Faculty of Fine Art, Music and Design.
Nærmere 200 påmeldte gjester fra inn- og utland inntok Fakultet for kunst, musikk og design fra 24.-25. september for å delta på Program for kunstnerisk utviklingsarbeids (PKU) Artistic Research Forum 2018.
Kari Dyrdal, professor i tekstil ved KMD, stiller ut i Frankrikes nasjonalmuseum for keramikk, le Musée National de Sèvres, sammen med Torbjørn Kvasbø og Marit Tingleff, begge alumner ved KMD.
Høstutstillingsprisen, Norske Kunstforeningers debutantpris og Norske Grafikeres fonds grafikkpris gikk til alumnistudenter fra KMD