Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Norges forskningsråd bevilger 500 000 kroner til prosjektet «The PictoTheatre: A Visual Communication Tool», der blant andre professor Ashley Booth fra Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design er involvert.
Professor Hilde Kramer ved Institutt for design ved KMD får 5,4 millioner fra Diku – Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om illustrasjon som ramme for fortellinger om «oss» og «de andre». Kramer har tidligere arbeidet med fortellinger fra den jødiske ghettoen i Łódź og norske jøder i Trøndelag.