Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Lær hvordan man utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller på KMDs innovasjonsstudium i samarbeid med NHH og Høgskulen på Vestlandet.
Det har vært knyttet spenning til gjennomføring av digitale eksamener ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) på grunn av koronakrisen våren 2020. Tilbakemeldinger viser at omleggingen har gått overraskende bra.
Det er utlyst tre nye stillinger ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ved UiB. Søknadsfrist 2. juni 2020.
Det er utlyst tre nye stipendiatstillinger ved Griegakademiet. Søknadsfrist 1. august 2020.