Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Lars Korff Lofthus er tilsett som ny fyrsteamanuensis i maleri og teikning på Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst.
Når Nina Malterud til nyttår pensjonerer seg hylles hun som en av de viktigste lederne på kunstfeltet i uh-sektoren de siste tiårene, og en ledende kunstner på sitt felt – keramikken.
Årets aller beste julegave er sikret: Universitetet i Bergen får fortsette planleggingen av nytt bygg til Griegakademiet.
Årets nummer av Studia Musicologica Norvegica har kommet ut, med artikler om Edvard Grieg skrevet av Arnulf Mattes og Bjørnar Utne-Reitan.