Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Det er fremdeles ledige plasser til deltidsstudiet «Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge», organisert av GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Søknadsfristen er utvidet til 15. september 2021.
2021 has been an interesting year for our students. Still, projects, exhibitions and concerts have been carried out - this with strong will, commitment and lots of talent. These are students of 2021.
2021 har vært et spesielt år for våre studenter. Allikevel har prosjekter, utstillinger og konserter blitt gjennomført - dette med stort pågangsmot, engasjement og masse talent. Dette er våre MA-studenter 2021.