Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Nyhetsarkiv for Fakultet for kunst, musikk og design

Halvannet år med pandemi har ført til mye viktig forskning, så hva kan vi lære av hverandre? Pandemisenteret inviterer i høst til en seminarserie der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med nye og spennende ideer.
Som datter til en klimaforsker, og selv klimaaktivist, ønsker Guro Kverndokk å få opp engasjementet for klima blant sine medstudenter på KMD. Den 26.august arrangeres "Klimafestivalen". Her møter studentene et topplag av klimaengasjerte kunstnere, designere og musikere, samt en av forfatterne bak FNs nye klimarapport.
Frode Thorsen begynner nå på sin andre periode som dekan ved KMD. Denne gang som ansatt. Med seg har han professor i skulptur og installasjon Åsil Bøthun, og førsteamanuensis i utøvende musikk, Jostein Gundersen.
– Det er med stor stolthet vi presenterer årets bachelorstudenter. De har hatt en ganske uvanlig studietid. I nesten halvparten av den har de blitt utfordret av pandemiens begrensninger, forteller instituttleder for design Anette Højlund Pedersen.