Hjem
Kjemisk institutt

Hovedinnhold

KROMATOGRAFISKE METODERKontakt

 

Zakieh Izakian

 • HSCCC
Øyvind M. Andersen
 • Accelerated Solvent Extractor
Monica Jordheim
OVERFLATE- og KOLLOIDKJEMI 

 

 

Tore Skodvin

PEPTIDSYNTESELABORATORIUMBengt E. Haug
SPEKTROSKOPISKE METODER 
 • Atomabsorbsjon (AAS)
Anne G. Frøystein

Egil Nodland

Bjarte Holmelid
Egil Nodland
 • Ultrafiolett-synlig (UV-VIS)
Anne G. Frøystein
 • Diffus spektrofotometer
Monica Jordheim
UORGANISKE METODER/MATERIALKARAKTERISERING 
 • Røntgendiffraktometer (en-krystalls og pulvermetode)
Karl W. Törnroos
 • Polymerkarakterisering (Gel permetation chromatography)
Erwan Le Roux
 • Høytrykks- og høy temperatur reaktor
Erwan Le Roux
 • Simultaneous thermogravimetry and DSC-MS
Pascal Dietzel
 • Physisorption, standard trykk
 • Physisorption, høyt trykk
Pascal Dietzel
 • Microactivity-Effi Catalytic Reactor
Giovanni Occhipinti
 • Elementanalyse (bestemmelse av C, H og N)
Inger J. Fjellanger
 • Hanskebokser
 • Kalsineringsovn
 • Kulemølle
 • Mikrobølgesyntese (med autoklaver)
 • Potensiostat (cyclic voltametry)
 • Rensing av løsemidler (SPS)

Erwan LeRoux/

Pascal Dietzel/

Giovanni Occhipinti

DIVERSE intrumentering og utstyr 
 • Polarimeter
Torgils Fossen
 • Coulometer
Torgils Fossen
 • Cryostater
Karl W. Törnroos
 • Frysetørker
Bengt E. Haug
 • Ismaskin
 • Perklorsyreavtrekk
 • pH-meter
 • Pumper
 • Refraktometre (Brytningsindeks)
 • Rotasjonsfordampere
 • Sentrifuger
 • Tetthetsinstrumenter
 • Titratorer
 • UV-lamper
 • Varmeskap
 • Vekter

Unni Hauge/

Anne G.Frøystein/

Inger J. Fjellanger/

Reidun Myklebust/

Marit B. Vaage

Laboratorier ved Kjemisk institutt