Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Bergen kommune, IT‐ekspertene Avenir, Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og sterke lokale IT‐miljøer går sammen for å gjøre Bergen til et kraftsenter for utnyttelse av Open Source i ut- viklingen av fremtidens IT‐løsninger.
Stian Hafstad, som er student på tredje året ved Bachelor-programmet i Film & TV ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har lagt ut filmen "Nemesis" på YouTube. Filmen er nå lastet ned av over 63 000 på YouTube og deltar også på kortfilmfestivalen i Grimstad.
Når medienes avtaler med Norges Fotballforbund inngås, synes presseorganisasjonene å være både viljeløse og handlingslammet skriver professor Knut Helland på Aftenposten. no.
"Fremtidens Mediebilde" - Gjesteforelesning med Eirik Solheim fra NRK Beta er nå lagt tilgjengelig på nett.
Professor Brian McNair fra University of Strathclyde i Glasgow gjestet i mars instituttet med en rekke gjesteforelesninger. Blant annet holdt han forelesning på stabsseminaret hvor han presenterete sin nyeste bok om journalistikk på film.
Tenk om nyhetene du får er basert på hvor du er i byen. På Institutt for informasjons- og medievitenskap jobbes det med neste generasjons lokaljournalistikk.