Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

20. august 1960 gikk startskuddet for norsk tv. Denne boka er skrevet 50 år etter, og handler om de mange ulike aspektene ved tv: Fra tv som institusjon og kanal, til tv-markeder, regulering, produksjon, program og publikum. Selv om en rekke bøker analyserer tv fra ulike perspektiv, finnes det fra før av ingen norsk lærebok som samlet diskuterer tv ut i fra et slikt bredt perspektiv og som... Les mer
Rapporten gjennomgår etableringen av Media Norge og viser bl a hvordan Schibsteds eiermakt er utvidet til også å gjelde Polaris Media, i tillegg til Media Norge og VG.
Boken er redigert av Jostein Gripsrud og Lennart Weibull, og springer ut av prosjektet Changing Media, Changing Europe.
Ekfrase tar sikte på å bli det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.
En gruppe forskere ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, ledet av Dag Elgesem, har på oppdrag fra Medietilsynets studert NRKs nyhetstilbud på nett i 2009.