Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Internettguruen Clay Shirky passar perfekt inn i si tid. Men har han noko å fara med?
Førsteamanuensis Frode Guribye er valgt til nestleder for perioden 1. januar 2012 - 1. august 2013 .
Jo Dugstad Wake and Barbara Wasson won Best Paper Award at mLearn 2011 in Beijing.
Nettutstilling om drikkeglass fra Bryggen i Bergen (1300-1700) - et samarbeid mellom arkeologer og informasjonsvitere
Resultatene fra valget på nestleder viser at ingen av de tre kandidatene fikk mer enn 50 % av stemmene. Det skal derfor foretas nytt valg, der kun de to kandidatene med flest stemmer deltar.
The following paper will be published in the up-coming edition, #19(3) page 332-349, of the Journal of Technology and Teacher Education (JTATE)
Hva kan man si om terroranslaget og massakren den 22. juli som er absolutt sikkert? I mitt hode er det bare én ting: Norge har mistet en uskyld som aldri vil bli gjenfunnet.