Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

VG og Se og Hørs populærjournalistikk har vært et bedre virkemiddel i de homofiles kamp for bedre rettigheter, enn den tradisjonelle, “seriøse” pressen.
Brostein er et øvingsmedium for studenter i journalistikk, film og fjernsyn og nye medier ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB.
Andre reviderte utgave av Norsk Pressehistorie er nå klar. Boken har nytt stoff om utenriksdekkning, nynorskpressen, bruk av illustrasjoner og lay-out, og nettaviser.
Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.
Grounded Theory: The Philosophy, Method, and Work of Barney Glaser. Postdoktor Astrid Gynnild er sammen med Vivian B. Martin medredaktør av ny antologi om grounded theory.
Effektive verktøy er noe av det viktigste et medie kan ha, men studentmediene manglet fremdeles noe viktig: En database over intervjuobjekter.