Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nordmenn har tilgang på meir informasjon enn nokon sinne. Blir dei informerte og engasjerte borgarar av det?
Les om grasrotkampanjen som preger Dansk offentlighet
Professor Jens Kjeldsen om god retorikk for ledere
Stipendiat Iversen kommenterer Nina Jensen og WWF sine språklige fremstøt i klimadebatten.
Stipendiat i medievitenskap og medlem i retorikkgruppen Erik Knudsen kommenterer Trude Drevlands pressekonferanse.