Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

– Noen dager er man veldig produktiv, mens man andre dager eller uker stirrer på et helt tomt Word-dokument, sier tidligere masterstudent ved Infomedia.
Nærmere 100 forventningsfulle studenter inntok i dag Media City Bergen. Studentene blir det første kullet som får sin utdanning ved de prestisjefulle nye studietilbudene i medieklyngen, der universitetet er samlokalisert med en rekke aktører i mediebransjen.