Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Mastergraden i medievitenskap ved UiB har fått en faglig fornyelse. Sentrale stikkord for omleggingen er analytisk kompetanse, forskningsnær undervisning og arbeidslivsrelevans.
Årets rapport om digitale bruksmønstre for nyheter viser stabilitet, men også hvor hvordan journalistikken utfordres av nye brukervaner.