Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hallvard Moe ved UiB leder delprosjektet om informasjonsfrihet.
DEBATT: – Sjølv om internettet ikkje får nervesamanbrot, og robotar ikkje hjelper gamle damer over gata, har dei andre eigenskapar som set føringar på kva handlingar som går an å utføre. Vi er små menneske med stadig større teknologiar, og vi kan ikkje fortsetje å tenkje som før.
Linn discovered her passion for video games while attending her MA in Media Studies at UiB. Since then, she has worked tirelessly to raise global awareness of the game development industry in Norway becoming the reference point for the Norwegian game developers community.
Offentlig tilknytning inn, den informerte borger ut.