Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering og terrorinnhold på nettet?
NordMedia 2023 blir arrangert i Bergen. Den gledelige nyheten ble annonsert på årets konferanse som ble arrangert digitalt fra Island.
Vi har eit ledig vikariat som førstekonsulent. Snarlig tilsetjing.
UiB-samarbeid med dansk universitet skal styrke samfunnets evne til kildekritikk og avsløring av misinformasjonskampanjer. Prosjektet er ett av åtte andre rundtom i Europa som EU nå setter av over hundre millioner kroner til.
"På en side har vi super-woke. På andre ytringsfrihetsfundamentalist. Manglende hensyn til kontekst for uttalelser og konkurranse mellom å ha det reneste woke- og ytringsfrihetsstandpunktet gjør den offentlige debatten absurd. – Å føle seg krenket er ikke nok, sier professor Jens Kjeldsen." (Utdrag fra artikkel)
Retorikk har tidligere ikke vært definert som eget fagområde. I mai vedtok UHR-Humaniora å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for retorikk. — En anerkjennelse av at vi er et eget felt som fortjener oppmerksomhet, sier professor Jens E. Kjeldsen.