Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Infomedia-prosjekt skal utvide kompetansen til TV-produksjon-studenter til også å kunne interagere med og utvikle innhold for Metaverset.
Vi søker administrativ koordinator for Universitetet i Bergens aktivitet i Media City Bergen (MCB). Ei hovudoppgåve for stillinga er koordinering og ansvar for bransjekontakt og samarbeid knytt opp mot instituttets studieprogram i MCB og i medievitskap. Søknadsfrist er 8. august.
The Center for Data Science (CEDAS) is organizing a networking event, combining scientific sessions on foundational and applied data science with a teaching-related session, discussion groups, and social activities to further facilitate research collaboration among the center’s members (and beyond).