Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Sammenliknet med mange andre land styrer norske lesere ikke unna nyheter om politikk. Denne og andre innsikter fra Reuters Digital News Report og dens norske underrapport presenterte Janne Bjørgan hos Fritt Ord.
Ny forskning bygger en typologi for hvordan vi bruker nyheter om kriser.
Som del av NordMedia-konferansen 2023 i Bergen arrangererte PREPARE et panel om prosjektets teoretiske ambisjoner.