Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

For høstsemesteret 2011 utlyser instituttet nå 5 seminarlederstillinger. Søkere med både påbegynt og fullført mastergrad inviteres til å søke. Søknadsfristen er 15. juni.