Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Kritiske hendelser – nye stemmer undersøker ulike typer politisk engasjement blant unge med minoritetsbakgrunn.
Med utgangspunkt i ein av Norske roms konferansar kjem no artikkelsamlinga «Bygdeutviklingas paradoks», redigert av Mary Bente Bringslid, og med eit grundig etterord av Tord Larsen, NTNU.