Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Illegalisert migrasjon, illegalitet, Schengen og Dublin samarbeidet, grenser og grensekontroll, finanskrise og forholdet mellom nord og sør i Europa, subjektivitet, makt og motstand. Dette er noe av det som inngår i det planlagte PhD prosjektet til Halvar Andreassen Kjærre. Han ble ansatt som stipendiat ved sosialantropologisk institutt i høst og du kan nå lese mer om prosjektet hans her!