Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Vil du studere sosialantropologi? Faget utforsker variasjon og sammenheng i kultur og samfunn verden over, og bachelorprogrammet gir en solid innsikt i fagets særegne kunnskaper, tenkemåter og metoder.
Bruce Kapferer har gitt ut en ny bok om kinofilmens kulturelle viktighet, gjennom Stanley Kubricks 2001:En Romoddysé