Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Hvordan håndterer norske energibedrifter samfunnsansvar (corporate social responsibility) når de opererer i utlandet? Et nytt forskerprosjekt ved institutt for sosialantropologi, ledet av professor Ståle Knudsen, skal undersøke dette. Prosjektet har fått finansiering fra Fripro i NFR og skal utføres i samarbeid med bl.a. Christian Michelsens Institutt og University of Sussex.
Institutt for sosialantropologi sitt ECOPAS-prosjekt bringer Stillehavets klimautfordringer til Bergen gjennom et nytt samarbeid mellom UiB og Festspillene.
Hver høst reiser en gruppe studenter til Yunnan Minzu University og får et unikt innblikk i kinesisk liv og samfunn. Utvekslingsavtalen er særlig relevant for studenter som tar en bachelorgrad i sosialantropologi eller utviklingsstudier, men andre studenter kan også søke på avtalen.