Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Tema for Tidsskrift for samfunnsviterne, nr. 1 - 2015: Den globale klimakrisen. Intervju med professor Edvard Hviding.
Sosialantropolog Lars Gjelstad har sett på hvilke nye barrierer og muligheter som skapes i møte mellom ny produksjonsteknologi, økt teoretisering og nye ungdomskulturelle identiteter.
Iselin Åsedotter Strønen disputerte fredag 17. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Revolutionary Petro-State. Change, Continuity and Popular Power in Venezuela». I videoen forteller Iselin om forskningsprosjektet sitt, avslører hva som er det viktigste redskapet til en antropolog, og lar deg være med henne på doktorpromosjonen.