Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

I februar disputerte en stipendiat fra Institutt for sosialantropologi.
Professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen og rektor Dag Rune Olsen skriver om Fredrik Barths enorme innflytelse.
I tiden etter Fredrik Barths bortgang den 24. januar 2016 er det formidlet mye om hans liv og virke. Vi har samlet et knippe av hyllesten her.