Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Som masterstudent ved instituttet gjorde Mari-Kristine Morberg feltarbarbeid om kjønnspraksiser i Buenos Aires, Argentina. I dag er hun Hordalands første mobbeombud, og bruker den antropologiske metode aktivt i sin jobbhverdag.
Professor Terje Tvedt kritiserer samfunnsfagene for å være "vannblinde".
I april og juni i år disputerte to stipendiater fra Institutt for sosialantropologi.
Fredag 10. juni 2016 ble det klart: Formidlingsprisen for 2015 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gikk til professor Edvard Hviding ved Institutt for sosialantropologi.
Vigdis Broch-Due og Margit Ystanes redigerer og bidrar med kapitler i ny bok.