Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

... var Tonjes første overskrift på utvekslingsbloggen til SV-fakultetet. Hun valgte et semester ved SOAS på grunn av sin interesse for Midtøsten, mens medstudent Yngvild dro til Amsterdam på grunn av det anerkjente antropologiske fagmiljøet.
Ny filmkategori ved instituttet åpnes med innlegget "What do the rocks say?" holdt av professor Olaf H. Smedal på AAA-konferansen i 2014. Ved hjelp av de antropologiske filmskaperne Rolf Scott og Frode Storaas har innlegget nådd lerretet.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
Nytt semester, ny runde med antropologisk engasjement i Kula Kula-redaksjonen. Les Ingfrid Tørresdals artikkel om USAs påtroppende president!
I en nylig publisert artikkel kommer det frem at tidligere erfaringer fra utvinningsindustrien spiller en sentral rolle for offentlige synspunkt og debatter rundt nasjonalisering av ressurser og lokalt innhold i Tanzanias petroleumssektor.