Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra sterkt innenfor alle de tre pilarene som utgjør satsingsområdet globale samfunnsutfordringer: Global helse, ulikhet og migrasjon.
- Vi håper at vårt arbeid i Vanuatu virkelig har formidlet kompleksiteten og mulighetene i samfunnsutvikling og kulturell endring, sa Knut M. Rio i sin takketale da han og Annelin Eriksen mottok pris for sin forskning i Stillehavet.
Saman med Institutt for sosialantropologi inviterte SKOK professor Lila Abu-Lughod frå University of Columbia til Bergen i starten av mai 2017.