Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.
Det tverrfaglige forskningsprogrammet GRIP har etablert en serie om global ulikhet som en følge av den pågående koronaviruspandemien.
Professor Vigdis Broch-Due er utpekt av Uddannelses- og Forskningsministeriet som nytt medlem av Danmarks Grundforskningsfond (DG). Hun inntrådte i DG's styre per 1. januar 2020 etter innstilling av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.